Mimořádné povodně na Moravě a Odře proběhly ve střední Evropě v červenci 1997. V zahraničí se tyto povodně obvykle označují obecně jako „Středoevropské povodně 1997“. Letos od katastrofy uplyne čtvrt století.

Povodně byly způsobené neobyčejně intenzivními a dlouhotrvajícími srážkami na moravsko-slezském pomezí, ničivě zasáhly především Česko a Polsko, značně také Slovensko. V Česku byla zasažena většina Moravy, celé Slezsko a východní Čechy.

Z celkových 114 obětí zahynulo 56 v Polsku a 50 v Česku. Majetkové škody byly odhadnuty na více než 4 miliardy eur, v samotném Česku na 62,2 miliard korun.

Na českém území se jednalo o po dlouhé době první takto rozsáhlou katastrofu, která odkryla řadu nedostatků v systému protipovodňové ochrany.

Povodeň 1997

• Povodeň postihla území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe, šlo tedy zejména o Moravu a Slezsko.
• Záplavy způsobily intenzivní srážky
• Nejvíce pršelo ve dnech 4. až 8. července 1997
• Průtoky měly charaktery až 800 leté povodně
• Zemřelo 50 lidí
• Zničeno nebo poškozeno bylo 29 tisíc domů
• Škody přesáhly šedesát miliard korun